Рішенням Лисичанської міської ради від 21 червня 2018 р. №47/722 КУ «ЦПМСД №1» реорганізовано шляхом перетворення в  КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1»,  затверджено Статут КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1».


      Заклад створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає забезпечення населення міста Лисичанськ доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.


      Керівництво КНП «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1» здійснює Головний лікар – Яїцька Тамара Миколаївна.


      КНП «ЦПМСД №1» обслуговує » 44 тисячі населення міста Лисичанськ, в КНП «ЦПМСД №1» працює 147 осіб, із них лікарів 33 чоловік, середнього медичного персоналу 77 осіб,  Адмін - господарча частина – 37 чоловік.


      Заклад Функціонує і організовує свою роботу згідно затвердженого Статуту.


      Статутними завданнями КНП «ЦПМСД №1» є:


 • Надання первинної медико-санітарної допомоги сімейним лікарем, що передбачає: консультацію, діагностику, лікування найбільш поширених травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (при вагітності) станів та профілактичні заходи з дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;

 • Планування , організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення;

 • Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань;

 • Відбір та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третину (високоспеціалізовану) медичну допомогу;

 •  Впровадження нових форм та методів діагностики, профілактики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 • Надання невідкладної допомоги на прийомі в амбулаторіях та на дому;

 • Проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

 • Направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

 • Пільгове забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку в межах виділених коштів;

 • Проведення спільно з санітарно – епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;

 • Участь у проведенні інформаційної та освітньо - роз’яснювальної роботи серед пацієнтів щодо формування здорового способу життя;

 • Відбір хворих  на санаторне – курортне лікування та реабілітацію;

 • Аналіз показників стану здоров’я населення, участь у розробці заходів, спрямованих на забезпечення і покращення здоров’я населення;

 • Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників КНП «ЦПМСД №1»